lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Commutar el dolor//Commute the pain//Conmutar el dolor.

paradís

-El Paradís al palmell de la Seva mà-

Digueu-me ingènua si cal, però així ho experimento dins del cor.

Sé que el món va ser anteriorment un món fiable, amable i tendre. Sé que algú pot riure-se’n per dins i per fora, però no m’importa, és lògic que es generi aquest sentiment veient tal com està tot plegat; tanmateix.., hi ha una mà estesa que ens mostra una ferma possibilitat d’esperança. La decisió és nostra: volem que el món sigui diferent?, doncs, comencem per foragitar de dins nostre la rancúnia, l’avarícia, l’odi, la indignació que ens fa indignes, la desesperació que ens marceix, els desitjos desmesurats que ens tornen insaciables.., no deixem que el pesar ens dugui cap avall; tot això forma part de l’antítesi del paradís. Us imagineu un lloc com el paradís on s’hi pugui patir i fer patir als altres?

Ara intuïm que la Terra es vol transformar perquè ha arribat al límit; ella ja està començant a canviar; canviarem nosaltres? Allarguem la mà cap a “la mà de Déu” que ens ofereix el paradís “al palmell de la Seva mà”; ara sabem com fer-ho, oi? Sinó, només cal observar la Terra; ella canvia físicament, nosaltres ho hem de fer psíquicament. Al paradís no hi cap el patiment. Quan detectem pensaments negatius, entreguem-los d’immediat a Déu!

P.D.:   Si ets agnòstic o quelcom semblant, pots desfer-te dels pensaments negatius llançant-los a la paperera de reciclatge de l’Univers. 

Commute the pain

palma-mano-110713

-The Paradise in the palm of His hand-

Tell me naive if necessary, but I experience it inside my heart.

I know that the world was previously a reliable, kind and tender world. I know that someone can laugh of this at it inside and out, but I don’t care, it’s logical that this feeling is generated by seeing how everything is; however.., there is an outstretched hand that shows us a firm chance of hope. The decision is ours: do we want the world to be different? Well, let’s start by drive away it of our interior the rancor, greed, hatred, indignation that makes us unworthy, the despair that withers us, the excessive desires that make us insatiable.., let’s not let regret lead us down; all this is part of the antithesis of paradise. Can you imagine a place like paradise where you can suffer and make others suffer?

Now we intuit that the Earth wants to transform because it has reached the limit; she is already beginning to change; will change we? Let’s reach out the hand to “the hand of God” Wich offered by paradise “in the palm of His hand”; now we know how to do it, right? Otherwise, just observe the Earth; she changes physically, we have to do this psychically. In paradise there is no room for suffering. When we detect negative thoughts, let’s give them immediately to God!

P.D .: If you are an agnostic or something similar, you can get rid of negative thoughts by throwing them into the recycle bin of the Universe.

Conmutar el dolor

ab67616d0000b273161d2dd8723ab129a562ee25

 

-El Paraíso en la palma de Su mano-

Decidme ingenua si es necesario, pero así lo experimento dentro del corazón.

Sé que el mundo fue anteriormente un mundo confiable, amable y tierno. Sé que alguien puede reírse por dentro y por fuera, pero no me importa, es lógico que se genere este sentimiento viendo como está todo; sin embargo.., hay una mano extendida que nos muestra una firme posibilidad de esperanza. La decisión es nuestra: ¿queremos que el mundo sea diferente?, pues, empecemos por ahuyentar de nuestro interior el rencor, la avaricia, el odio, la indignación que nos hace indignos, la desesperación que nos marchita, los deseos desmesurados que nos vuelven insaciables.., no dejemos que el pesar nos lleve hacia abajo; todo esto forma parte de la antítesis del paraíso. ¿Os imaginais un lugar como el paraíso donde se pueda sufrir y hacer sufrir a los demás?

Ahora intuimos que la Tierra se quiere transformar porque ha llegado al límite; ella ya está empezando a cambiar; ¿cambiaremos nosotros? Alarguemos la mano hacia “la mano de Dios” que nos ofrece el paraíso “en la palma de Su mano”; ahora sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Sino, basta con observar la Tierra; ella cambia físicamente, nosotros lo tenemos que hacer psíquicamente. En el paraíso no cabe el sufrimiento. Cuando detectemos pensamientos negativos, ¡entreguémoslos de inmediato a Dios!

P.D .: Si eres agnóstico o algo parecido, puedes deshacerte de los pensamientos negativos lanzándolos a la papelera de reciclaje del Universo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: