lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Natura·consciencia i canvi//Nature· awareness and change//Naturaleza· conciencia y cambio.

IMG_20200206_120931088

PUNTS/POINTS/PUNTOS 10/2/20: Relació amb la natura/Relationship with nature/Relación con la naturaleza -Dadi Gulzar-

Pregunta: Si desitgem avançar espiritualment, aleshores, hauríem de tenir cura de no donar pesar a la naturalesa?

D.Gulzar: Definitivament. No hauríem de donar cap pesar a les persones o elements naturals. No hauríem de donar pesar als humans, elements o criatures. De vegades avui dia, les persones es comporten amb ràbia cap a la natura i els elements. Els elements de la matèria reben el fruit de les nostres vibracions.

Question:  If we want to advance spiritually, then should we careful not to give grief to nature?

D.Gulzar: Definitely. We should not give any sorrow to people or natural elements. We should not give regret to humans, elements or creatures. Some times today, people behave angrily towards nature and elements. The elemnts of matter recive the fruit of our vibrations.

Pregunta: Si deseamos avanzar espiritualmente, entonces ¿deberíamos ser cuidadosos de no dar pesar a la naturaleza? 

D.Gulzar: Definitivamente. No deberíamos dar ningún pesar a las personas o elementos naturales. No deberíamos dar pesar a los humanos, elementos o criaturas. A veces hoy día, las personas se comportan con rabia hacia la naturaleza y los elementos. Los elementos de la materia reciben el fruto de nuestras vibraciones.

Siguem doncs molt conscients de com ens relacionem amb tot, perquè depèn d’això, depèn de la intenció i els sentiments que tenim quan interaccionem amb tot, que es rebran aquelles vibracions que hem emprat fent-ho tot. Per exemple.., potser haurem de podar un arbre.., això és una intervenció violenta, però ho serà si tenim violència i ràbia contra l’arbre quan el podem, però si ho fem amb consideració, amb amor i amb el pensament de beneficiar i no de violentar, la natura ho agrairà sent considerada, amorosa i beneficiosa amb quí interactua amb ella. Ara doncs, reflexionem en l’estat de la natura actualment.., i, iniciem el canvi en nosaltres.., si cal.

Let us therefore be very aware of how we relate to everything, because it depends on it, it depends on the intention and feelings we have when we interact with everything, that those vibrations that we have used doing everything will be received. For example.., perhaps we will have to prune a tree.., this is a violent intervention, but it will be if we have violence and anger against the tree when we can, but if we do it with consideration, with love and with the thought of to benefit and not to force, nature will thank you, being itselve considerate, loving and beneficial with who interacts with it. Now, let’s reflect on the state of nature today.., and, let’s start the change in us.., if necessary.

Seamos pues muy conscientes de cómo nos relacionamos con todo, porque depende de ello, depende de la intención y los sentimientos que tenemos cuando interaccionamos con todo, que se recibirán aquellas vibraciones que hemos empleado haciéndolo todo. Por ejemplo.., quizás tendremos que podar un árbol.., esto es una intervención violenta, pero lo será si tenemos violencia y rabia contra el árbol cuando lo podemos, pero si lo hacemos con consideración, con amor y con el pensamiento de beneficiar y no de violentar, la naturaleza lo agradecerá siendo considerada, amorosa y beneficiosa con quién interactúa con ella. Ahora pues, reflexionemos en el estado de la naturaleza actualmente.., y, iniciemos el cambio en nosotros.., si es necesario.

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: