lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Si El recordem ens recorda//If we remember Him He remind us//Si Le recordamos nos recuerda.

Si El recordem ens recorda

581af23c49e3314

“Sakaash” l’impuls d’una corrent d’energia Divina que omple l’anima quan hi ha real connexió amb el Diví.

El record engendra record. En meditació raja iogui aprenem que primer hem de connectar amb l’ànima que som i així ens posem a l’alçada de l’energia divina, perquè Déu és incorporal, sense cos, i la Seva energia despresa la podem absorbir quan estem en la mateixa sintonia. Submergits en el record intens, altrament dit “tapasya”, arribem al Seu “cor” i llavors Ell ens recorda a nosaltres. Aquesta relació només s’esdevé en aquest temps i en cap altra moment de la història humana.

Tot i així.., el màxim vincle és l’amor; quan aquest sentiment s’entrecreua amb l’amor de Déu.., s’esdevé el goig suprasensorial que ens eleva per damunt de la consciència de ser només un ésser humà que simplement deambula per la Terra. Aleshores, la vida recupera el seu sentit.

If we remember Him He remind us

581af24512bfc14

“Sakaash” the impulse of a stream of Divine energy that fills the soul when there is real connection with the Divine.

The remembrance begets remembrance. In raja yogi meditation we learn that we first have to connect with the soul that we are and en this way we put ourselves at the height of divine energy, because God is incorporeal, without a body, and His detached energy can be absorbed when we are in the same same wave length. Sumerged in intense remembrance, that is, “tapasya”, we reach His “heart” and then He reminds us of us. This relationship only occurs at this time and at no other time in human history.

Still.., the hight link is love; when this feeling intersects with the love of God.., the suprasensory joy happens that elevates us above the consciousness of being just a human being who simply wander Earth. Then, life regains its meaning.

Si Le recordamos nos recuerda

hinh-nen-cay-trai-tim-3582d632fc6b03_fe9071a740480db8a2aed28f7b7b5391

“Sakaash” el impulso de una corriente de energía Divina que llena el alma cuando hay real conexión con el Divino.

El recuerdo engendra recuerdo. En meditación raja yogui aprendemos que primero tenemos que conectar con el alma que somos y así nos ponemos a la altura de la energía divina, porque Dios es incorporal, sin cuerpo, y Su energía desprendida la podemos absorber cuando estamos en la misma sintonía. Sumergidos en el recuerdo intenso, es decir, “tapasya”, llegamos a Su “corazón” y entonces Él nos recuerda a nosotros. Esta relación sólo ocurre en este tiempo y en ninguna otro momento de la historia humana.

Aún así.., el máximo vínculo es el amor; cuando este sentimiento se entrecruza con el amor de Dios.., sucede el gozo suprasensorial que nos eleva por encima de la conciencia de ser sólo un ser humano que simplemente deambula por la Tierra. Entonces, la vida recobra su sentido.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: