lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El lloc on meditar//The place where meditate//El lugar donde meditar.

Baba's room

És bo tenir un lloc específic on poder meditar; tant li fa el petit que sigui,

l’indispensable és que només sigui per meditar, doncs, dia a dia, l’espai i el continent s’anirà impregnant d’aquestes bones vibracions, de tal forma que arribarà a ser un lloc sagrat que ajudarà en la concentració. Senzill, net i polit, de colors clars, que faci trobar-nos-hi bé.

Aquest lloc sagrat, també serà un punt d’enfocament quan siguem fora d’ell, caminant, a la feina, o, movent-nos per arreu. Ja que, meditar uns moments en qualsevol lloc, per retornar a la nostra calma i serenitat interior, és quelcom a integrar a la nostra vida. On sigui que ens trobem, mentalment per uns instants ens podrem situar al nostre lloc de meditació, i això ens facilitarà l’entrar en un estat reflexiu que ajudarà a seguir amb el trànsit diari, renovats.

It is good to have a specific place to meditate; no matter how small,

The indispensable thing is that it is only to meditate, because, day by day, space and the continent will be impregnated with these good vibrations, so that it will become a sacred place that will help in concentration. Simple, clean and polished, light colors, that makes us find there well.

This sacred place will also be a point of focus when we are out of it, walking, at work, or, moving everywhere. Since, meditating a few moments anywhere, to return to our calm and inner serenity, is something to integrate into our lives. Wherever we are, mentally for a few moments we can place ourselves in our place of meditation, and that will make it easier for us to enter a reflective state that will help to continue with the daily transit, renew.

Es bueno tener un lugar específico donde poder meditar; no importa lo pequeño que sea,

lo indispensable es que sólo sea para meditar, pues, día a día, el espacio y el continente se irá impregnando de estas buenas vibraciones, de tal forma que llegará a ser un lugar sagrado que ayudará en la concentración. Sencillo, limpio y pulido, de colores claros, que haga encontrarnos allí bien.

Este lugar sagrado, también será un punto de enfoque cuando estemos fuera de él, caminando, en el trabajo, o, moviéndonos por doquier. Ya que, meditar unos momentos en cualquier lugar, para devolvernos a nuestra calma y serenidad interior, es algo a integrar en nuestra vida. Dondequiera que nos encontremos, mentalmente por unos instantes nos podremos situar en nuestro lugar de meditación, y eso nos facilitará el entrar en un estado reflexivo que ayudará a seguir con el tránsito diario, renovados.qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: