lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Ésser-viu//Alive being//Ser-vivo.

sunmag-078-anons

Quan expressem -ésser viu- expressem dos conceptes: l’essència i l’estatge.

«més enllà de l'horitzó de les formes», més enllà de tota la "morfologia còsmica". 1

PUNT 20/2/20:  * Tots els éssers humans “saben” que hi ha una ànima en cada un d’ells. Bé que diuen: “ésser viu”, oi?

Un ésser només pot estar viu quan experimenta la vida; i la vida només es pot experimentar quan hi ha un cos, quan l’ésser habita un cos. Això, pel que fa a tots els éssers vivents que poblen la Terra. Però, pel que sabem fins ara, només l’ésser humà pot tenir aquesta consciència d’ell mateix si li interessa aprofundir en ell mateix; això en podríem dir espiritualitat. Aquesta “realització”, sembla ser, el que marca la diferència entre un ésser humà i un ésser animal. Tot i així, hem de fer un acte de consciència i deixar de pensar que per aquest fet els humans som superiors als animals. Malgrat tot, encara n’hi ha molts d’entre nosaltres que no diferencien entre ànima i cos. Tot és correcte; allò que se sent és l’experiència de cadascú.., quí pot rebatre el que un sent? Només Déu.

Alive being

unnamed

When we express -alive being- we express two concepts: the essence and the abode.

"beyond the horizon of forms", beyond the entire "cosmic morphology". one

POINT 02/20/20:  * All human beings “know” that there is a soul in each of them. Okay they say: “alive being”, right?*

A being can only be alive when he experiences life; and life can only be experienced when there is a body, when the being inhabits a body. This, with respect to all living beings that populate the Earth. But, as far as we know so far, only the human being can have this self-awareness if he is interested in deepening himself; We could call this spirituality. This “realization” seems to be what makes the difference between a human being and an animal being. Even so, we have to do a conscious act and stop thinking that by this fact humans are superior to animals. However, there are still many among us who do not differentiate between soul and body. Everything is correct; what it feel is the experience of each one.., who can refute what one feels? Only God.

Ser-vivo

base_e2bc416e80

Cuando expresamos -ser vivo- expresamos dos conceptos: la esencia y la morada.

«más allá del horizonte de las formas», más allá de toda la "morfología cósmica".1

PUNTO 20/2/20:  * Todos los seres humanos “saben” que hay un alma en cada uno de ellos. Bien que dicen: “ser vivo”, ¿verdad?*

Un ser sólo puede estar vivo cuando experimenta la vida; y la vida sólo se puede experimentar cuando hay un cuerpo, cuando el ser habita un cuerpo. Esto, con respecto a todos los seres vivientes que pueblan la Tierra. Pero, por lo que sabemos hasta ahora, sólo el ser humano puede tener esta conciencia de sí mismo si le interesa profundizar en sí mismo; a esto lo podríamos llamar espiritualidad. Esta “realización”, parece ser, lo que marca la diferencia entre un ser humano y un ser animal. Aún y así, tenemos que hacer un acto de conciencia y dejar de pensar que por este hecho los humanos somos superiores a los animales. Sin embargo, todavía hay muchos de entre nosotros que no diferencian entre alma y cuerpo. Todo es correcto; lo que se siente es la experiencia de cada uno.., ¿quién puede rebatir lo que uno siente? Sólo Dios.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: