lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Causa efecte//Cause effect//Causa efecto.

Reflexió de la Setmana  22 de febrer de  2020   

Dibujo

Causa efecte

Les relacions són potser el més intens dels factors externs amb els quals hem de lluitar a la vida.
M’agradaria presentar una paraula i un concepte de el vocabulari espiritual; “Karma”. La majoria de les persones estan familiaritzades amb aquesta paraula, però hi ha una varietat de conceptes erronis a l’respecte.
De fet, la paraula “karma” significa, simplement, “acció” i, com a concepte, es refereix al principi d’acció i reacció, la llei que cada causa produeix un efecte. En les relacions, aquest principi es relaciona amb donar i rebre, rebre i compartir.
D’acord amb aquesta llei de pren i dóna, una vegada que decideixo quin estat de l’ésser interior vull mantenir, aquest estat es converteix en la llavor o la causa que també portaré a les meves relacions.
El que sóc dins és el que projectaré a través de les meves relacions de donar i rebre, ho vulgui o no. I el que dic, tornarà a mi.
Assumir la responsabilitat de canviar els meus propis pensaments i sentiments pot canviar radicalment l’equilibri en les relacions i transformar-les.

Extracte de el llibre:
L’art de pensar,
Ed. Brahma Kumaris
B.K. Jayanti

Week Reflection  february   22,   2020   

Dibujo

Cause effect

Relationships are perhaps the most intense of the external factors that we have to deal with in life.
I would like to present a word and a concept of spiritual vocabulary; “karma”. Most people are familiar with this word, but there are a variety of misconceptions about it.
In fact, the word “karma” simply means “action” and, as a concept, refers to the principle of action and reaction, the law that each cause produces an effect. In relationships, this principle relates to giving and receiving, receiving and sharing.
According to this law of give and take, once I decide what state of the inner being I want to maintain, that state becomes the seed or the cause that I will also bring to my relationships.
What I am inside is what I will project through my give and take relationships, whether I like it or not. And what I say will come back to me.
Taking responsibility for changing my own thoughts and feelings can radically change the balance in relationships and transform them.

Excerpt from the book:
The art of thinking,
Ed. Brahma Kumaris
B.K. Jayanti

Reflexión de la Semana  22 de febrero 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: