lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

No sóc el Pare dels éssers humans//I am not the Father of human beings//No soy el Padre de los seres humanos.

No sóc el Pare dels éssers humans

275699AD-CC42-4288-AB95-8EDD25F77C9D

Hi ha hagut mundialment en gairebé en totes les religions, la tendència en la creença de considerar a Déu com nosaltres; o sigui amb un cos fet dels elements de la matèria.

PUNTS 27/2/20:  * Jo Sóc incorporal. Jo no sóc el Pare dels éssers humans, sóc el Pare de les ànimes.*

Fins i tot, L’hem humanitzat tant, que li hem atorgat les mateixes debilitats nostres, com ara la ira (recordem la reacció de Jesucrist al Temple enfadadíssim i arremetent contre les paradetes dels comerciants.., o també la ira de Thor, o la venjança d’alguns Deus de l’Olimp…, etc. Com podría mostrar, un Ésser tan dolç ple de coneixement d’amor i de saviesa, els nostres mateixos trets imperfectes? Com ens podria merèixer confiança tal Ésser voluble, influenciat pels mateixos capricis o per prejudicis que estan fent patir tant a  la humanitat? És evident que això és un gran error que ens ha nublat la ment fins ara, que Ell s’està donant a conèixer i també desvetllant la nostra realitat de que som com Ell en el senti subtil de ser ànimes, no cossos i que és el nostre Pare exactament en aquest aspecte subtil de ser una ànima com Ell, amb la única diferència de que Déu es manté sempre incorporal i per afegit, no es degrada mai com nosaltres que estem a mercè de la influència de la llei de l’entropia pel fet de moure’ns entre la matèria.

I am not the Father of human beings

E0393B1E-85B7-4893-B07B-13AF0710C69E

There has been worldwide in almost all religions, the tendency in the belief of considering God as us; that is, with a body made of the elements of matter.

POINTS 2/27/20:  *I am incorporeal. I am not the Father of human beings, I am the Father of souls.

We have even humanized him so much that we have given him the same weaknesses of ours, such as anger (remember the reaction of Jesus Christ in the most angry Temple and lashing out at the traders’ stops …, or Thor’s wrath, or revenge of some gods of Olympus .., etc. How could He show, such a sweet Being full of knowledge of love and wisdom, our same imperfect traits? How could such a fickle Being, influenced by the same whims prejudices that are causing humanity so muchto suffer , deserve us confidence ? It is evident that this is a great mistake that has clouded our minds so far, that He is making himself known and also revealing our reality that we are like Him in the subtle sense of being souls, not bodies and that He is our Father exactly in this subtle aspect of being a soul like Him, with the only difference that God always remains incorporeal and, in addition, never degrades as we ours who are at the mercy of the influence of the law of entropy by the fact of moving us between matter.

No soy el Padre de los seres humanos

D9EDD5C7-B9AE-4DB7-A47F-5ADB15D264D3

Ha habido mundialmente en casi en todas las religiones, la tendencia en la creencia de considerar a Dios como nosotros; o sea con un cuerpo hecho de los elementos de la materia.

PUNTOS 27/2/20:  *Yo Soy incorporal. Yo no soy el Padre de los seres humanos, soy el Padre de las almas.*

Incluso, Lo hemos humanizado tanto, que le hemos otorgado las mismas debilidades nuestras, como la ira (recordemos la reacción de Jesucristo en el Templo enfadadísimo y arremetiendo contra las paradas de los comerciantes.., o también la ira de Thor, o la venganza de algunos dioses del Olimpo.., etc. ¿Como podría mostrar, un Ser tan dulce lleno de conocimiento de amor y de sabiduría, nuestros mismos rasgos imperfectos? ¿Cómo nos podría merecer confianza tal Ser voluble, influenciado por los mismos caprichos o por prejuicios que están haciendo sufrir tanto a la humanidad? Es evidente que esto es un gran error que nos ha nublado la mente hasta ahora, que Él se está dando a conocer y también desvelando nuestra realidad de que somos como Él en el sentido sutil de ser almas, no cuerpos y que es nuestro Padre exactamente en este aspecto sutil de ser un alma como Él, con la única diferencia de que Dios se mantiene siempre incorporal y, por añadido, no se degrada nunca como nosotros que estamos a merced de la influencia de la ley de la entropía por el hecho de movernos entre la materia.

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: