lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La il·lusió de creure que podem posseir alguna cosa o algú-The illusion of believing that we can possess something or someone-La ilusión de creer que podemos posser algo o a álguien.

Reflexió de la Setmana  29 de febrer de 2020  

unnamed-01

La il·lusió de creure que podem posseir alguna cosa o algú

Com a éssers eterns, no físics, no posseïm res en el món físic. Entrem a el món físic sense res i partirem sense portar-nos res. A el morir, tot és deixat enrere. El “veritable jo” ha vingut de la dimensió no física, un món de consciència pura, la Llar de les ànimes. L’ànima entra a el món físic, pren un cos en préstec i interpreta una part de la gran història dels humans. En algun moment en el temps, l’ànima deixa el cos.
Quan reflexionem sobre això, amb valentia i sinceritat, haurem d’admetre que la nostra relació amb aquest món és la d’un visitant, un viatger, un hoste. Fins i tot si romanem 100 anys amb el cos, tot i així, és temporal. L’ànima pot usar i apreciar totes les coses físiques, pot respectar i compartir, però … mai pot ser amo de res o ningú.
Som observadors en el món físic i, com a molt, dipositaris. Aquest tipus de consciència ens donarà una actitud més realista cap al món en general i cap al cos i les relacions en particular. La il·lusió de propietat porta a expectatives, dependència, ansietat, por, arrogància, enveja, ràbia i tot un espectre de sentiments desagradables i complicats. Tot això pot ser evitat mantenint una perspectiva elevada de l’ésser com un hoste a aquest món. Això ens donarà una actitud més sana i ens ajudarà, també, a tenir el posicionament mental sa, de ser un dipositari en les nostres accions i amb altres.

Extracte de el llibre:
Viveciar la meditació,
Per assolir profunda saviesa-alegria-pau,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Weeck   Reflection    february  29,   2020  

unnamed-01

The illusion of believing that we can possess something or someone

As eternal beings, not physical, we have nothing in the physical world. We enter the physical world with nothing and leave without taking anything. When he dies, everything is left behind. The “true self” has come from the non-physical dimension, a world of pure consciousness, the Home of souls. The soul enters the physical world, takes a body on loan and interprets a part of the great history of humans. At some point in time, the soul leaves the body.
When we reflect on this, with courage and sincerity, we will have to admit that our relationship with this world is that of a visitor, a traveler, a guest. Even if we remain 100 years with the body, even so, it is temporary. The soul can use and appreciate all physical things, can respect and share, but … can never own anything or anyone.
We are observers in the physical world and, at most, depositaries. This type of awareness will give us a more realistic attitude towards the world in general and towards the body and relationships in particular. The illusion of property leads to expectations, dependence, anxiety, fear, arrogance, envy, anger and a whole spectrum of unpleasant and complicated feelings. All this can be avoided by maintaining a high perspective of being as a guest in this world. This will give us a healthier attitude and will also help us to have a healthy mental positioning, of to be a depository in our actions and, with others.

Excerpt from the book:
Live the meditation,
To achieve profound wisdom-joy-peace,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

 

Reflexión de la Semana  29 de febrero 2020    

B4DD3891-4792-4F33-85C1-1262B8763D6Fwww.brahmakumaris.es
brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: