lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Apreciar-se//Rise in value//Apreciarse.

 

pi

Imagineu-vos si parléssim a un nen petit tal com, de vegades, ens parlem a nosaltres mateixos.., esclataria en tals plors que ningú el podria consolar.

PUNTS 26/3/20: * El Pare diu: no sigueu despietats; tingueu misericòrdia de vosaltres mateixos. -Com?- Recordeu al Pare i, de ser impurs, feu-vos purs; no feu mai esforços per fer-vos impurs després.*

Una forma de recuperar la nostra pròpia dignitat és intentar reconèixer a Déu, el Pare de l’ànima; dic “intentar” perquè no tothom l’acceptarà, i a aquest li costarà molt mantenir-se digne (autoestima) només amb la energia intel·lectual. Al haver acceptat a Déu.., obrim una porta a la espiritualitat i aquesta Energia és la que ens sustenta constantment; només ens cal recordar que existeix el Pare de l’ànima i confiar-nos a les Seves “mans” amb alegria, perquè ja no ens sentim orfes.

Rise in value

Dignity-MAS

Imagine if we were to speak to a young child as we sometimes speak to ourselves.., he would burst into such sobs that no one could comfort him.

POINTS 3/26/20: * The Father says: Do not be merciless. Have mercy for yourselves. -How?- Remember the Father and become pure from impure; never make efforts to become impure later.*

One way to regain our own dignity is to try to recognize God, the Father of the soul; I say “try” because not everyone will accept Him, and it will be very difficult for him to stay worthy (self-esteem) only with intellectual energy. Having accepted God …, we open a door to spirituality and this Energy is what sustains us constantly; we only need to remember that the Father of the soul exists and we let’s trust in His “hands” with joy, because we no longer feel orphaned.

Apreciarse

Dignidad

 

Imaginaos si habláramos a un niño pequeño tal como, a veces, nos hablamos a nosotros mismos.., estallaría en tales sollozos que nadie le podría consolar.

PUNTOS 26/3/20: * El Padre dice: no seáis despiadados; tened misericordia de vosotros mismos. -¿Cómo?- Recordad al Padre y, de ser impuros, haceros puros; no hagáis nunca esfuerzos para haceros impuros después. *

Una forma de recuperar nuestra propia dignidad es intentar reconocer a Dios, el Padre del alma; digo “intentar” porque no todo el mundo Le aceptará, y a este le costará mucho mantenerse digno (autoestima) sólo con la energía intelectual. Al haber aceptado a Dios.., abrimos una puerta a la espiritualidad y esta Energía es la que nos sustenta constantemente; sólo necesitamos recordar que existe el Padre del alma y confiarnos en Sus “manos” con alegría, porque ya no nos sentimos huérfanos.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: