lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Sentir-me agraït//Feel me grateful my self//Sentirme agradecido.

Reflexió de la Setmana  28 de març de 2020

unnamedSentir-me agraït

Les meves actituds i reaccions mentals enfront de les circumstàncies que m’envolten poden ser tant positives com negatives, i les reaccions que experimento solen convertir-se en habituals. Per exemple, algunes persones solen preocupar-se quan les coses van malament, altres s’enfaden, etc …
Puc canviar aquestes reaccions habituals, però primer necessito comprendre com opera la meva ment. La ment pensa, sent, crea idees, imagina i recorda. Els pensaments apareixen a causa de situacions externes, d’altres persones i d’influències passades, com poden ser els records. Diferents circumstàncies, situacions, persones o esdeveniments provoquen processos de pensaments i records que poden ser alegres o tristos.
Els processos de pensaments condueixen a experiències i emocions interiors i aquestes, al seu torn, originen més pensaments idèntics o similars, que evoquen les mateixes reaccions. Els cicles de pensaments i emocions negatius provoquen estrès, sensació de pèrdua de control, ansietat i preocupació. Les situacions poden semblar més importants i greus del que són en realitat. El pensament se centra en els fracassos de la vida.
Actituds negatives que persisteixen durant un cert temps solen reflectir-se en el cos, en forma de símptomes d’ansietat, tensió muscular o un debilitament de el sistema immunitari, que pot causar o precipitar l’inici de la malaltia física.
D’altra banda, els cicles de pensaments positius condueixen a sensacions de confiança interior, capacitat de control, tranquil·litat i claredat a l’hora de prendre decisions sobre mi mateix i d’altres. Puc observar les situacions amb perspectiva. Per exemple, puc arribar a comprendre que, tot i el que ha anat malament en algunes parcel·les de la meva vida, hi ha moltes d’altres per les que he de sentir-me agraït.

Extracte de el llibre:
Avançar,
Senderisme cap al creixement personal,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Week Reflection       march  28,    2020 

unnamedFeel me grateful my self

My mental attitudes and reactions to the circumstances around me can be both positive and negative, and the reactions I experience often become habitual. For example, some people tend to worry when things go wrong, others get angry, etc …
I can change those habitual reactions, but first I need to understand how my mind operates. The mind thinks, feels, creates ideas, imagines and remembers. Thoughts appear due to external situations, other people and past influences, such as memories. Different circumstances, situations, people or events provoke thought and memory processes that can be happy or sad.
Thought processes lead to inner experiences and emotions, and these, in turn, lead to more identical or similar thoughts, which evoke the same reactions. Negative thought and emotion cycles cause stress, loss of control, anxiety, and worry. Situations may seem more important and serious than they actually are. Thought focuses on the failures of life.
Negative attitudes that persist for a certain time are usually reflected in the body, in the form of symptoms of anxiety, muscle tension or a weakening of the immune system, which can cause or precipitate the onset of physical illness.
On the other hand, positive thought cycles lead to feelings of inner confidence, control, calm and clarity when making decisions about myself and others. I can observe situations with perspective. For example, I can come to understand that, despite what has gone wrong in some areas of my life, there are many others for which I should be grateful.

Excerpt from the book:
Move along,
Paths to personal growth,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Reflexión de la Semana  28 de marzo 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: