lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Germans//Brothers//Hermanos.

 

unnamed (1)Com podem aprendre a fer qualsevol cosa? Està clar que amb la repetició en la pràctica.

PUNTS 2/4/20:  *Per a crear el vostre estat de consciència d’ànima, heu de practicar això moltíssim: “sóc una ànima i estic parlant al meu germà, l’ànima. El meu germà està escoltant a través d’aquests òrgans físics”. Creeu tal estat.*

En l’àmbit espiritual es parla molt de que som una ànima en aquest cos que tenim, però perquè aquesta consciència es faci habitual, cal crear un impacte en la nostra ment i que quan ens relacionem amb tothom tinguem també aquesta percepció dels demés, de forma natural sense haver-hi de pensar. 

Per què cal inculcar, o, per què és tan important que ho fem? Doncs, perquè estem entrant en una nova època on la energia ja no serà com l’antiga energia densa en la que ens hem estat movent durant tants segles. D’aquesta nova època se’n parla de diverses maneres, segurament que ho hem sentit a dir i també potser hem entrat en confusió de tanta informació, de tanta opinió. És un canvi de paradigma, és la transformació dels 5 elements del que tot està format. El mètode per poder alinear-se amb aquesta nova època és: entendre que som ànimes i no cossos. L’ànima és la que escolta, escriu, parla, pinta, dibuixa, plora, s’enutja, estima, odia, etc.., no pas el cos. No cal embolicar-se en gaires més dissertacions filosòfiques que ho compliquen tot. És molt senzill: jo sóc l’ànima, tu ets l’ànima, fills de Déu i consegüentment, germans (no hi ha gènere en l’ànima). Tan fàcil, tan senzill.

Brothers

FE_chicks_1_1040_wideHow can we learn to do anything? It is clear that with repetition in practice.

POINTS 4/2/20: * To create your state of soul consciousness, you must practice this a lot: “I am a soul and I am speaking to my brother, the soul. My brother is listening through these physical organs.” Create such a state.*

In the spiritual realm, there is a lot of talk that we are a soul in this body that we have, but in order for this consciousness to become habitual, it is necessary to create an impact on our mind and that when we relate to everyone we also have this perception of others, naturally, without having to think.

Why is it necessary to instill it, or why is it so important that we do it? Well, because we are entering a new era where energy will no longer be like the old dense energy in which we have been moving for so many centuries. This new era is spoken of in different ways, surely we have heard it and perhaps we have also been confused by so much information, so much opinion. It is a paradigm shift, it is the transformation of the 5 elements of which everything is formed. The method to align with this new age is: to understand that we are souls and not bodies. The soul is the one that listens, writes, speaks, paints, draws, cries, gets angry, loves, hates, etc., not the body. Do not get tangled up in many more philosophical dissertations that complicate everything. It is very simple: I am the soul, you are the soul, children of God and therefore, brothers (there is no gender in the soul). So easy, so simple.

Hermanos

La verdadera historia del hombre menguante. Episodio 25¿Cómo podemos aprender a hacer cualquier cosa? Está claro que con la repetición en la práctica.

PUNTOS 02/04/20: *Para crear vuestro estado de conciencia de alma, deéis practicar esto muchísimo: “soy un alma y estoy hablando a mi hermano, el alma. Mi hermano está escuchando a través de estos órganos físicos”.Cread tal estado* 

En el ámbito espiritual se habla mucho de que somos un alma en este cuerpo que tenemos, pero para que esta conciencia se haga habitual, hay que crear un impacto en nuestra mente y que cuando nos relacionemos con todos tengamos también esta percepción de los demás, de forma natural sin tener que pensar.

¿Por qué hay que inculcar, o, por qué es tan importante que lo hagamos? Pues, porque estamos entrando en una nueva época donde la energía ya no será como la antigua energía densa en la que nos hemos estado moviendo durante tantos siglos. De esta nueva época se habla de diversas maneras, seguramente que lo hemos oído y también quizás hemos entrado en confusión de tanta información, de tanta opinión. Es un cambio de paradigma, es la transformación de los 5 elementos de lo que todo está formado. El método para poder alinearse con esta nueva época es: entender que somos almas y no cuerpos. El alma es la que escucha, escribe, habla, pinta, dibuja, llora, se enoja, ama, odia, etc .., no el cuerpo. No enmarañarse en muchas más disertaciones filosóficas que lo complican todo. Es muy sencillo: yo soy el alma, tú eres el alma, hijos de Dios y por consiguiente, hermanos (no hay género en el alma). Tan fácil, tan sencillo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: