lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Manca fe en Déu//Lack of faith in God//Falta fe en Dios.

 

DibujoManca fe en Déu

Quan l’ésser humà se sent impotent per redreçar la seva vida, o sobrepassat per la multitud de successos que no pot controlar en el món, esdevenen tempestes interiors a la seva ment que li creen inseguretat, por, i un gran cansament, perquè la càrrega és massa gran.

PUNTS 15/5/20: *Una flama petita s’apaga amb una simple ràfega d’una tempesta. Degut a que només tenen una mica de fe, Maia només els ha de bufetejar un sol cop per fer-los caure.*

Quan un nen petit porta algun paquet que li fa molta il·lusió transportar però que es fa tan feixuc i el va arrossegant impedint-li seguir caminant, finalment el fill es posa a plorar perquè no el pot dur i li cedeix aquell paquet al pare. Ha arribat a la conclusió, amb el seu petit nivell de discerniment, que al final els pares tenen més força que ell i que allò que li feia tanta il·lusió, també arribarà a casa. Aquesta fe que li ve del discerniment, finalment el fa somriure feliç i caminar més lleuger.

MORALITAT: Quan arribem a sentir-nos com el nen petit.., sobrepassats.., entreguem-Li-ho tot a Ell, perquè estem carregant allò que no ens pertoca, i ho fem per desconeixement. Simplement.., deixem-ho anar amb el pensament de que el Pare ho durà millor.

Lack of faith in God

Guatemala-Jaibalito-Lake-Atitlan-trip-66 (1)

When the human being feels powerless to redirect his life, or overwhelmed by the multitude of events that he cannot control in the world, they become inner storms in his mind that create insecurity, fear, and great fatigue, because the burden It’s too big.

POINTS 5/15/20: *A small flame goes out with a single gust of a storm. Because they only have a little faith, Maya only has to slap them once to knock them down.*

When a small child carries a package that he is very excited to carry but that becomes so heavy and dragging him, preventing him from walking, finally the son begins to cry because he cannot carry it and gives that package to the father. He has come to the conclusion, with his small level of discernment, that in the end the parents have more strength than he and that what made him so excited, will also come home. This faith that comes from discernment finally makes him smile happily and walk lighter.

MORALITY: When we come to feel like this, like the little child.., overwhelmed.., let we give it everything to Him, because we are carrying what does not touch us, and we do it out of ignorance. Let’s just.., let release it with the thought that the Father will transport it better.

Falta fe en Dios

Cuando el ser humano se siente impotente para redireccionar su vida, o sobrepasado por la multitud de sucesos que no puede controlar en el mundo, se convierten en tormentas interiores en su mente que le crean inseguridad, miedo, y un gran cansancio, porque la carga es demasiado grande.

PUNTOS 15/5/20: *Una llama pequeña se apaga con una simple ráfaga de una tormenta. Debido a que sólo tienen un poco de fe, Maia sólo debe niña-con-gato-300x201abofetearlos una sola vez para hacerlos caer.*

Cuando un niño pequeño lleva algún paquete que le hace mucha ilusión transportar pero que se hace tan pesado y lo va arrastrando impidiéndole seguir caminando, finalmente el hijo se pone a llorar porque no lo puede llevar y le cede ese paquete al padre. Ha llegado a la conclusión, con su pequeño nivel de discernimiento, que al final los padres tienen más fuerza que él y que aquello que le hacía tanta ilusión, también llegará a casa. Esta fe que le viene del discernimiento, finalmente lo hace sonreir feliz y caminar más ligero.

MORALEJA: Cuando llegamos a sentirnos como el niño pequeño.., sobrepasados.., entreguémosle todo a Él, porque estamos cargando aquello que no nos toca, y lo hacemos por desconocimiento. Simplemente.., soltémoslo con el pensamiento de que el Padre lo llevará mejor.

qui-soc minimini 

2 comments on “Manca fe en Déu//Lack of faith in God//Falta fe en Dios.

  1. Joan Carles Lara
    Mai 15, 2020

    Aquestes paraules arriben en el millor moment Júlia, mil gràcies de tot cor i una forta abraçada.

    Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: