lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

EXPERIENCIAS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1. La gàbia dels barrots d’or//The cage of the gold bars//La jaula de los barrotes de oro.
 2. El joier del cor//The jeweler of the heart//El joyero del corazón.
 3. Com focs d’artifici//Like fireworks//Como fuegos artificiales.
 4. Verdaders terrícoles//True Earthlings//Verdaderos terrícolas.
 5. Més enllà d’Aaron//Beyond Aaron//Más allá de Aaron.
 6. Experiència elevada//High experience//Experiencia elevada.
 7. Enyor de bondat//Nostalgia for goodness//Añoranza de bondad.
 8. Un tresor a la matinada//A treasure of dawn//Un tesoro de madrugada.
 9. La força de parlar-se a sí mateix.
 10. The force of speaking to oneself.
 11. La fuerza de hablarse a sí mismo
 12. **Halloween-Diwali**
 13. Fer-nos confiança//Doing us confidence//Hacernos confianza.
 14. Meta i Objectiu//Goal and Objective//Meta y Objetivo.
 15. EXPERIMENT DE DUALITAT//DUALITY EXPERIMENT//EXPERIMENTO DE DUALIDAD.
 16. Feina feta!//Work done!//Tarea hecha!
 17. Defallir//Falter//Desfallecer
 18. Una bona vida//A good life//Una buena vida.
 19. AIXÍ ESTEM…//THUS WE ARE…//ASÍ ESTAMOS…
 20. Perdent la realitat//Losing the reality//Perdiendo la realidad.
 21. Què és l’ànima?//What is the soul?//¿Qué es el alma?
 22. El millor desig//Best wish//El mejor deseo.
 23. Felicitat sobtada//Sudden happiness//Felicidad repentina.
 24. Mai és massa tard//It’s never too late//Nunca es demasiado tarde.
 25. Respirant l’aire fresc de l’amor//Breathing the fresh air of love//Respirando el aire fresco del amor.
 26. Companyia//Companionship//Compañía.
 27. Aparellant la “longitud d’onda”//Matching the “wavelength”//Emparejando la “longitud de onda”
 28. Harmonia en l’ànima//Harmony in the soul//Armonía en el alma.
 29. 2:47 a.m.
 30. Sospesant la Llum//Weighing the Light//Sopesando la Luz.
 31. L’últim pensament//The last thought//El último pensamiento
 32. Cercle Diví//Divine Circle//Círculo Divino.
 33. Defugir comparar-se//Avoid compare itself//Rehuir compararse.
 34. La única dependència bona//The only good dependence//La única dependencia buena.
 35. Sense motivació,grisor//Without motivation, grayness//Sin motivación, grisura.
 36. Detectant falses identitats//Detecting false identities//Detectando falsas identidades.
 37. Amnèsia natal//Natal amnesia//Amnesia natal
 38. Sóc l’aigua i sóc el riu//I am the water and I am the river//Soy el agua y soy el río.
 39. El truc de la ment//The trick of the mind//El truco de la mente.
 40. Què és l’amor?//What is love?//¿Qué es el amor?
 41. Miracles de matinada//Early morning miracles//Milagros de madrugada.
 42. Tres aliats//Three allies//Tres aliados.
 43. És fàcil ser feliç?//Is it easy to be happy?//¿Es fácil ser feliz?
 44. El que va per dins//What goes inside//Lo que va por dentro
 45. On neixen els miracles//Where miracles are born//Donde nacen los milagros.
 46. Que pobres les paraules//How poor the words…//Que pobres las palabras…
 47. El valor dels contes de fades/The value of fairy tales/El valor de los cuentos de hadas.
 48. Un vídeo especial//A special video//Un vídeo especial.
 49. Si crec ho creo//If I believe I create it//Si creo lo creo
 50. Rituals blancs//White rituals//Rituales blancos
 51. Amb la certesa al cor//With certainty in the heart//Con la certeza en el corazón.
 52. De gemmes i Fita//Of gems and Milestone//De gemas e Hito.
 53. Concentració//Concentration//Concentración.
 54. Permet-t’ho!//Permit it to you!//¡Permítetelo!
 55. Espurna d’alegria//Spark of joy//Chispa de alegría.
 56. No sóc digne..//I am not worthy..//No soy digno..
 57. Assaig-error//Essay-error//Ensayo-error.
 58. Índex natal//Birth rate//Índice natal.
 59. Estimar no és posseir//Loving is not possessing//Amar no es poseer.
 60. Fluxe màgic//Magical flow//Flujo mágico.
 61. L’assaig//The essay//El ensayo.
 62. Amor serè//Serene love//Amor sereno.
 63. Un bocí de mi//A bit of me//Un pedacito de mí.
 64. Codi de barres//Barcode//Código de barras.
 65. Fer l’equipatge//Make luggage//Hacer el equipaje.
 66. Instant màgic//Magical moment//Instante mágico.
 67. Estranya virtut//Strange virtue//Extraña virtud.
 68. Olor de primavera//Smell of spring//Olor a primavera.
 69. Rituals//Rituals//Rituales.
 70. Forces oposades//Opposing forces//Fuerzas opuestas.
 71. Amb les ales dels pensaments//With the wings of thoughts//Con las alas de los pensamientos.
 72. No aconsegueixo meditar//I can not meditate//No logro meditar.
 73. Acumular serenitat//Accumulate serenity//Acumular serenidad.
 74. Alpha.
 75. Por de ser feliç//Afraid to be happy//Miedo de ser feliz.
 76. Regal de pau//Gift of peace//Regalo de paz.
%d bloggers like this: