lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

EXPERIENCIAS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1. Tan fàcil-Tan difícil/So easy-so difficult/Tan fácil-Tan difícil
 2. Dolça presència/Sweet presence/Dulce presencia
 3. CAPBUSSAR-SE A LA NATURA/DIVE INTO NATURE/ZAMBULLIRSE EN LA NATURALEZA
 4. AVANÇAR/ADVANCE/AVANZAR
 5. L’amor pur que ens Tens//The pure love that You have for us//El amor puro que nos Tienes.
 6. Mares d’un nou món//Mothers of a new world//Madres de un nuevo mundo.
 7. Deixar una porta oberta//Leaving an open door//Dejar una puerta abierta.
 8. Millor-pitjor amic//Best-worst friend//Mejor-peor amigo.
 9. L’energia que no era meva//The energy that was not mine//La energía que no era mía.
 10. Raja Ioga pràctic//Raja Yoga practical//Raja Yoga práctico.
 11. Cants de sirena//Siren chants//Cantos de sirena.
 12. El lloc on meditar//The place where meditate//El lugar donde meditar.
 13. Creant pàtina,o,paràsits//Creating patina,or,parasites//Creando pátina, o, parásitos.
 14. Millor,una porta oberta//Better, an open door//Mejor, una puerta abierta.
 15. Tothom sap més que jo!//Everyone knows more than me!//Todo el mundo sabe más que yo!
 16. De què va el”món”?//What is the”world”about?//¿De qué va el”mundo”?
 17. La gàbia dels barrots d’or//The cage of the gold bars//La jaula de los barrotes de oro.
 18. El joier del cor//The jeweler of the heart//El joyero del corazón.
 19. Com focs d’artifici//Like fireworks//Como fuegos artificiales.
 20. Verdaders terrícoles//True Earthlings//Verdaderos terrícolas.
 21. Més enllà d’Aaron//Beyond Aaron//Más allá de Aaron.
 22. Experiència elevada//High experience//Experiencia elevada.
 23. Enyor de bondat//Nostalgia for goodness//Añoranza de bondad.
 24. Un tresor a la matinada//A treasure of dawn//Un tesoro de madrugada.
 25. La força de parlar-se a sí mateix.
 26. The force of speaking to oneself.
 27. La fuerza de hablarse a sí mismo
 28. **Halloween-Diwali**
 29. Fer-nos confiança//Doing us confidence//Hacernos confianza.
 30. Meta i Objectiu//Goal and Objective//Meta y Objetivo.
 31. EXPERIMENT DE DUALITAT//DUALITY EXPERIMENT//EXPERIMENTO DE DUALIDAD.
 32. Feina feta!//Work done!//Tarea hecha!
 33. Defallir//Falter//Desfallecer
 34. Una bona vida//A good life//Una buena vida.
 35. AIXÍ ESTEM…//THUS WE ARE…//ASÍ ESTAMOS…
 36. Perdent la realitat//Losing the reality//Perdiendo la realidad.
 37. Què és l’ànima?//What is the soul?//¿Qué es el alma?
 38. El millor desig//Best wish//El mejor deseo.
 39. Felicitat sobtada//Sudden happiness//Felicidad repentina.
 40. Mai és massa tard//It’s never too late//Nunca es demasiado tarde.
 41. Respirant l’aire fresc de l’amor//Breathing the fresh air of love//Respirando el aire fresco del amor.
 42. Companyia//Companionship//Compañía.
 43. Aparellant la “longitud d’onda”//Matching the “wavelength”//Emparejando la “longitud de onda”
 44. Harmonia en l’ànima//Harmony in the soul//Armonía en el alma.
 45. 2:47 a.m.
 46. Sospesant la Llum//Weighing the Light//Sopesando la Luz.
 47. L’últim pensament//The last thought//El último pensamiento
 48. Cercle Diví//Divine Circle//Círculo Divino.
 49. Defugir comparar-se//Avoid compare itself//Rehuir compararse.
 50. La única dependència bona//The only good dependence//La única dependencia buena.
 51. Sense motivació,grisor//Without motivation, grayness//Sin motivación, grisura.
 52. Detectant falses identitats//Detecting false identities//Detectando falsas identidades.
 53. Amnèsia natal//Natal amnesia//Amnesia natal
 54. Sóc l’aigua i sóc el riu//I am the water and I am the river//Soy el agua y soy el río.
 55. El truc de la ment//The trick of the mind//El truco de la mente.
 56. Què és l’amor?//What is love?//¿Qué es el amor?
 57. Miracles de matinada//Early morning miracles//Milagros de madrugada.
 58. Tres aliats//Three allies//Tres aliados.
 59. És fàcil ser feliç?//Is it easy to be happy?//¿Es fácil ser feliz?
 60. El que va per dins//What goes inside//Lo que va por dentro
 61. On neixen els miracles//Where miracles are born//Donde nacen los milagros.
 62. Que pobres les paraules//How poor the words…//Que pobres las palabras…
 63. El valor dels contes de fades/The value of fairy tales/El valor de los cuentos de hadas.
 64. Un vídeo especial//A special video//Un vídeo especial.
 65. Si crec ho creo//If I believe I create it//Si creo lo creo
 66. Rituals blancs//White rituals//Rituales blancos
 67. Amb la certesa al cor//With certainty in the heart//Con la certeza en el corazón.
 68. De gemmes i Fita//Of gems and Milestone//De gemas e Hito.
 69. Concentració//Concentration//Concentración.
 70. Permet-t’ho!//Permit it to you!//¡Permítetelo!
 71. Espurna d’alegria//Spark of joy//Chispa de alegría.
 72. No sóc digne..//I am not worthy..//No soy digno..
 73. Assaig-error//Essay-error//Ensayo-error.
 74. Índex natal//Birth rate//Índice natal.
 75. Estimar no és posseir//Loving is not possessing//Amar no es poseer.
 76. Fluxe màgic//Magical flow//Flujo mágico.
 77. L’assaig//The essay//El ensayo.
 78. Amor serè//Serene love//Amor sereno.
 79. Un bocí de mi//A bit of me//Un pedacito de mí.
 80. Codi de barres//Barcode//Código de barras.
 81. Fer l’equipatge//Make luggage//Hacer el equipaje.
 82. Instant màgic//Magical moment//Instante mágico.
 83. Estranya virtut//Strange virtue//Extraña virtud.
 84. Olor de primavera//Smell of spring//Olor a primavera.
 85. Rituals//Rituals//Rituales.
 86. Forces oposades//Opposing forces//Fuerzas opuestas.
 87. Amb les ales dels pensaments//With the wings of thoughts//Con las alas de los pensamientos.
 88. No aconsegueixo meditar//I can not meditate//No logro meditar.
 89. Acumular serenitat//Accumulate serenity//Acumular serenidad.
 90. Alpha.
 91. Por de ser feliç//Afraid to be happy//Miedo de ser feliz.
 92. Regal de pau//Gift of peace//Regalo de paz.
%d bloggers like this: