lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Transcripciones espirituales

 1. Directrices de Dios
 2. Una alma nunca puede ser una parte del Alma Suprema
 3. Muchas pruebas de que Dios no es omnipresente.
 4. Moltes proves de que Déu no és omnipresent. (cat)
 5. Recuerdos de Diwali 2017 de Dadi Jankiji
 6. L’immortalitat i la transmigració a animal?//The inmortality and the transmigration to animal?//¿La inmortalidad y la transmigración a animal?
 7. “Trobar-se bé”//”Be well it”//”Encontrarse bien”.
 8. El sisè element//The sixth element//El sexto elemento.
 9. Màgia del Mag//Magic of the Magician// Magia del Mago.
 10. La fortuna de la felicitat//The fortune of happiness//La fortuna de la felicidad.
 11. OM SHANTI: शांति
 12. Lleis incògnites//Laws unknowns//Leyes incógnitas.
 13. El cant silenciós//The soundless chant//El canto silencioso.
 14. L’ànima=l’Ànima Suprema?//The soul=Supreme Soul?//El alma=Alma Suprema?
 15. Transició a animal?//Transition to animal?//¿Transición a animal?
 16. Tallar els comptes del karma//Cut the karma’s accounts//Cortar las cuentas del karma.
Anuncis
%d bloggers like this: